esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

301 Yönlendirmesi Nas?l Yap?l?r?

1 yıl önce
310 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

301 yönlendirmesi tabir-i caizse ola?an üstü durumlarda yap?lmas? gereken bir yönlendirme yöntemidir. Örne?in sitemizin alan ad?n?n de?i?mesi gerekti?i zaman mesela sürekli kulland???n?z alanadi.com sitesine bugün eri?emiyorsunuz. Google’da ç?km?yor. Ne oldu?u belli de?il ve siteden eser kalmam??. ??te bu duruma dü?memek için 301 yönlendirmesi yapman?z gerekmektedir.301 yönlendirmeleri sayesinde ziyaretçi kay?plar? en alt seviyelere indirilmektedir.

Arama motorlar? taramalar?n? sürekli peeperehm.legsq.uk2.gsr.awhoer.net ?eklinde tararken alan ad?n? de?i?tirdi?inizde art?k o alan ad?nda hiçbir ?ey bulunamayacak ve arama motorlar? peeperehm.legsq.uk2.gsr.awhoer.net’u mecburen indeksinden ç?kartacakt?r.

Burada yap?lmas? gereken 301 yönlendirmesidir. 301 sayesinde arama motoru sitenin yeni ad?n? bilecek ve o ?ekilde taramaya ba?layacakt?r. ?lk etapta bu elbette ki arama motorundaki yerinize biraz zarar verecektir. Ama yine de s?f?rdan ba?l?yormu? gibi olmayacak ve çabuk toparlanacaks?n?z. Siteyi de Google’da arayan kullan?c?lar arama motorunun fark etti?ini görecekler ve o ?ekilde kullanmaya devam edecekler.

Peki 301 yönlendirmesi yapmak istiyorum ama nas?l yapaca??m? Basitçe anlatal?m;

301 yönlendirmesinin farkl? dillerde farkl? ?ekilleri vard?r. Hepsini size verelim siz içinden size uygun olan? seçip uygulay?n…

Htaccess 301 Yönlendirmesi

Options +FollowSymlinks

RewriteEngine on

ReWriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?neiwomehviwmrmd.legsq.uk2.gsr.awhoer.net$ [NC]

ReWriteRule ^(.*)$ http://leaaa.necirmehviwmrmd.legsq.uk2.gsr.awhoer.net/$1 [R=301,L]

HTML Meta yönlendirmesi

<html>

<head>

<meta http-equiv=”refresh” content=”0; url=http://leaaa.necirmehviwmrmd.legsq.uk2.gsr.awhoer.net/“>

</head>

</html>

ASP.NET 301 yönlendirmesi

<script runat=”server”>

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)

{

Response.Status = “301 Moved Permanently”;

Response.AddHeader(“Location”,”http://leaaa.necirmehviwmrmd.legsq.uk2.gsr.awhoer.net/“);

}

</script>

PHP 301 yönlendirmesi

<?

Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );

Header( “Location: http://leaaa.necirmehviwmrmd.legsq.uk2.gsr.awhoer.net” );

?>

ASP-VBScript 301 Yönlendirmesi

<%@ Language=VBScript %>

<%

Response.Status=”301 Moved Permanently”;

Response.AddHeader(“Location”,”http://leaaa.jecirmehviw.legsq.uk2.gsr.awhoer.net/“);

%>

CGI Perl 301 Yönlendirmesi

$q = new CGI;

print $q->redirect(“http://leaaa.necirmehviwmrmd.legsq.uk2.gsr.awhoer.net/“);

 

JAVASCR?PT 301 yönlendirmesi

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

window.location.href=’http://leaaa.necirmehviwmrmd.legsq.uk2.gsr.awhoer.net/‘;

</script>

</head>

</html>

?imdi yap?lmas? gereken bu de?i?ikli?in oldu?unu Google’ bildirmek. Bunun için site yöneticisi araçlar?na gidip yap?land?rma sekmesindeki adres de?i?ikli?i bölümüne girip yeni adresimizi bildirmek olacakt?r.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık