esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Aç?kta sat?lan yiyecekler hangi hastal??a neden olur ?

1 yıl önce
384 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Hijyenik ko?ullardan uzak, aç?kta yiyecek ve içecek sat???nda ve beraberinde özellikle çocuklarda ishal ve dizanteri ba?ta olmak üzere enfeksiyon hastal?klar?nda art?? meydana geldi?ine dikkat çekilerek, ebeveynler uyar?ld?.
Aç?kta  sat?lan yiyecek ve içecekler, özellikle çocuklarda enfeksiyon hastal?klar?na neden olur
Son günlerde gerekli hijyenik ko?ullarda haz?rlanmayan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi nedeniyle olu?an hastal?k vakalar?nda art?? gözlendi?i Çocuk ishalleri vakalar?n?n, özellikle aç?kta sat?lan besin maddeleri tüketiminden kaynakland??? Aç?kta sat?lan yiyecek ve içecekler özellikle çocuklarda enfeksiyon hastal?klar?ndaki art??a neden oluyor. Anne ve babalar çocuklar?n?n sa?l???n? dü?ünüyorsa aç?kta sat?lan yiyecek ve içecekler almamal? ve bu konuda bilgilendirmelidirler.  Ate?, kar?n a?r?s?, sümüklü veya kanl? d??k?n?n dizanterinin belirtisi oldu?u bu yönde bulgulara rastlanmas? halinde hemen bir hekime ba?vurulmas? gerekmektedir.
Aç?kta  g?da maddesi sat??lar?n?n yeterli denetim sa?lanamad??? için art??? ve bunun bazen salg?n hastal?k riskini de beraberinde getirdi?ine i?aret edilerek , herkesin  dikkatli olmas? gerekmektedir. ?shal, hepatit, tifo ve dizanteri gibi hastal?klarda aç?kta sat?lan g?dalar?n etkisi büyüktür diyen Kaya, ?unlar? kaydetti: “Sadece çocuklar de?il, yeti?kinlerin de dikkatli olmas? gerekir. Son günlerde sindirim yoluyla bula?an hastal?klarda belirli bir art?? görüldü. Ve bunda da aç?kta sat?lan yiyecek ve içkilerin önemli bir pay? oldu?u saptand?. Ayr?ca, yeterince temizlenmeyen, suyu s?k s?k de?i?tirilmeyen yüzme havuzlar?n?n da ishal, hepatit B ve mantar gibi hastal?klara neden oldu?u unutulmamal? ve dikkatli olunmal? .

Bir önceki yazımız olan Kab?zl?k Nedir Nas?l Tedavi Edilir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık