esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r?

1 yıl önce
517 kez görüntülendi

Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r?
seo

Arama Motoru Nedir? sorusuna en uygun cevap ?udur. Arama motorlar? belirlenen anahtar kelimeler için belgeleri arama ve anahtar kelimelerin bulundu?u belgelerin bir listesini veren programlard?r. (Google Arama Motoru)

Bir arama motoru gerçek bir program olup genel bir s?n?flama ile özellikle World Wide Web üzerindeki belgeler için arama yapar.Google, Bing ve Yahoo! Search gibi arama motorlar? sistemleri tan?mlamak kullan?c?ya arad??? kelime üzerinden cevap vermek için kullan?l?r olmas?d?r. Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? sorusunu cevapland?rd?ktan sonar isterseniz asa??daki videoyu izliyelim.

Web sitesi Arama Motoru nedir?

Tipik olarak, Web arama motorlar? mümkün oldu?unca çok say?da belge getirmek için bir örümcek tabiri olan i?lemi harekete geçirerek çal???r. Listeleyici adl? ba?ka bir (Arama Araçlar?) program, daha sonra bu belgeleri okur ve her belgede kelimelere dayanarak bir liste olu?turur. Her arama motoru, tipik olarak sorulan veya aranan kelimelerin kullan?ld??? sonuçlari liste halinde kullan?c?ya sunar, bu tür kendi indekslerini olu?turmak içinde özel bir algoritma kullan?rlar.

Arama Motorlar? Nas?l Çal???r?

Arama motorlar? World Wide Web’de belirli bilgiyi bulmak için uçsuz bucaks?z bir anahtard?r . Geli?mi? arama motorlar? olmasayd?, belirli bir URL veya bilgiye gözle görülür ?ekilde ula??l?p bulmak neredeyse imkans?z olurdu.

Araba motoru nedir ve arama motorlar? nas?l çal???r’? ö?rendikten sonra, ?imdi  baz? arama motorlar?n? di?erlerine göre daha etkili k?lan nedir? ?sterseniz birazda onun üstünde dural?m.

Web üzerinden aran?lanlar? bulmalar? için, arama motorunun bir robot taraf?ndan yürutülen HTML belgelerinin veritabanlar?ndaki kay?tlar? kullan?p ar?yarak gerçekle?tirmesidir.

Arama motoru çe?it olarak:

Robot taraf?ndan yürutülen (taray?c? örumcek ve kar?nca diye tabir edilen i?lemler) arama motorlar? , kullan?c?lar taraf?ndan yönlendirilenler.
Ve birde kullan?c?lar (sitede arama yapan kisi) taraf?ndan desteklenip aramas?n? otomatik olarak (kar?ncalar veya örümceklerle) robotlar taraf?ndan desteklenerek yap?lan ve buda istenilen web adresindeki görüntüleri vermekle yükümlü olanlar? vard?r.

Arama motorlar?nda üç tür temel unsur vard?r.

Taray?c? tabanl? arama motorlar? Web sitesini ziyaret etmek (taray?c?lara denir) otomatik yaz?l?m ajanlar? kullanmakla olanlard?r, gerçek siteden bilgi almak, sitenin meta etiketlerini okumak ve ayn? zamanda sitenin tüm ba?lant?lar? üzerinde indeksleme performans?n?, ba?lant?lar? (backlink) izler. Neticeleri endeksli merkeze gönderip tüm bu bilgileri kullan?c?ya sunar.

Ve zamanla geri dönüp o sitede yap?lan de?i?imleri inceler . Periyodik olarak yap?lan de?i?imler herhangi bir bilgi kontrolunden geçirerek sitelere geri döner . Bu durumda hangi frekans arama motorunun kullan?laca?? sitenin yöneticileri taraf?ndan belirlenir. Zannederim Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? sorusunu böylelikle cevaplam?? olduk. A?a??daki bölümde, yorum, ele?tiri ve bilgi payla??m?nda bulunmak isteyen herekesi davet ediyoruz.

Bir önceki yazımız olan Google Güncellemeleri ile ilgili başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık