esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Disavow Nedir Disavow Nas?l Yap?l?r

1 yıl önce
591 kez görüntülendi

Disavow Nedir Disavow Nas?l Yap?l?r
seo

Geçen sene yürürlü?e ald??? disavow ile google bütün seo ve webmasterlara müjdeli bir haber sa?lad?. ?radeniz d???nda sitenize gelen kötü amaçl? ba?lant?lar? manuel olarak kal?rmay? ba?aramad???n?z durumda reddetme amaçl? haz?rlanm?? olan bu sistem sayesinde kötü niyetli hareketlerden sitenizi koruyabileceksiniz.

Disavow links arac? d?? ba?lant? olarak sitenize gelen linkleri red etmenize olanak sa?lasa da ikinci a?amada gelen uyar? metni her zaman iç aç?c? olmayabiliyor. Özellikle kelime bazl? filtreye girmi? site yöneticilerinin ilk ba?vurdu?u araçlardan olan disavow link çok zor olmayan kullan?m? ile bizlere yard?mc? olmaktad?r.

https://www.google.com/…/tools/disavow-links-main  linkinden bu sekmeye ula?abilirsiniz.

Burada direkt olarak o siteden gelen ba?lant?lar? reddetme ?ans?n?z mevcuttur. Öncelikle sitenize gelen ba?lant?lar? görmek için Web Master Tools’a girip sitenizi seçtikten sonra sol panelde sa?l?k tab? içindeki sitenize ba?lant?lar sekmesini t?kl?yoruz. Devam?nda yüksekten a?a?? do?ru ivmeli en çok ba?lant? verenler s?ralamas? önümüze gelecektir. E?er ba?lant? çok fazla ise kar??t?rmamak için yukar?daki tabloyu indir butonuna bas?p csv format?nda bir excel dosyas?n? indiriyoruz.

?çerisinde bulunan linklerden zararl? olanlar? yani iradeniz d???nda blackhat seo amaçl? linkleri kalacak ?ekilde di?er temiz olanlar? silip kaydet diyoruz. Sonras?nda yukar?daki linkten aç?lan sayfada ilgili siteyi seçip devam diyoruz. Aç?lan pencerede bir dosya yükleme alan?m?z olacak. Buradan daha önce kaydetti?imiz csv formatl? dosyay? upload edip gönder butonuna bas?yoruz.

Buraya kadar her?ey tamam. Art?k beklemek kald?. Ancak beklerken bizde sitemizin on page seo ve di?er i?lemlerimizi ba?tan kontrol ediyoruz. Zira manuel inceleme olmayabilir. Bu nedenle robotlar tekrar kontrolde gözümüzden kaçan? görecekleri için inceleme süreci yinelenebilir. Unutmaman?z gerekn bir durum var. Bir siteden size gelen ba?lant?lar?n hepsini red etmek için domain ad?n? yanl?zca bir sayfas?n? red etmek için ilgili linkin tamam?n? yazman?z gerekli.

Gerçi bir sitenin verdi?i tek ba?lant? zararl? görülmü?se bana göre tümünde bir hata var demektir. Total red her zaman iyidir. Zaten o site sahibini tan?yorsan?z ileride yine alabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan C Class IP Seoya Etkisi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık