esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Gelibolu Belediyesi’nin 2017 y?l? bütçesi belirlendi

1 yıl önce
282 kez görüntülendi

Gelibolu Belediyesi’nin 2017 y?l? bütçesi belirlendi
seo

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ?lçesinde ,  Belediye Meclisi Kas?m ay? s?radan toplant?s?,üçüncü oturumla bitirdi.Gelibolu Belediyesi’nin 2017 seneyi yakla??k bütçesi,48 milyon TL olarak onay edildi .

Gelibolu Belediye Ba?kan? CHP’li Mustafa Özacar’?n ba?kanl?k etti?i toplant?da,mazeret bildiren tek üye hariç bütün üyeler haz?rl?kl? yer ald? .  Gündem maddeleri aralar?nda bulunan,Ekim ay? Meclis toplant?s?nda,Plan ve Bütçe Kogörevi’na havale edilen 2017 – 2018 – 2019 mali seneleri çoklu bütçe tasar?s? hükme ba?land?.2017 mali seneyi yakla??k bütçesi ,  komisyon raporu do?rultusunda üyelerin oy birli?iyle 48 milyon TL olarak onay edildi.Plan Bütçe Komisyonu 2018 seneyin ön görülen yakla??k ciro bütçesini 50 milyon 400 bin TL ,2019 senenini da 52 milyon 920 bin TL olarak tespit edildi .

Gelibolu Belediyesi’nin 2017 seneyi amaçl? öngörülen 43 milyon liral?k yakla??k gider toplam?nda bütçesinin 10 milyon 608 bin TL’si çal??an masraflar? , 2 milyon 124 bin TL’si Toplumsal Güvenlik Müessesenine ödenecek hükümet pirimi masraflar? ,  25 milyon 171 bin TL’si mal ve hizmet al?m masraflar? ,  2 milyon 3.000 TL’si getiri masraflar? ,  917 bin TL’si cari transferler , 5 milyon 76 bin TL’si anapara masraflar? ,  351 bin TL’si anapara transferleri ve bir milyon 750 bin TL’si de yedek ödenek olarak aç?kland? .

Toplant?da Plan ve Bütçe Kogörevi’nda görü?ülen 2017 mali seneyi tarifeleri tek evvelki seneye yönelik asgari art??larla üyelerin oy birli?iyle onay edilirken ,  tarifelerin içinde bulunan su ücretinin tonu ,  meskenlerde 25 kuru?luk yükseli? ile 20 tona civar? 2 TL 75 kuru? olarak aç?kland? .

Gündeme oy birli?iyle ek edilen ‘Gelibolu Araba Vapuru Terminali ?n?aat?’ konusunun görü?üldü?ü Kas?m ay? Meclisinin üçüncü ve nihai panelinde ,  Belediye Ba?kan? Mustafa Özacar mühim izahlarda yer ald?.Ba?kan Özacar,?l Özel ?daresi ile Geçmi? zamanda haz?rlanan sözle?menin revize edilmek istendi?ini ifade ederek,?l Özel ?daresi’ne Gelibolu Belediyesi arac?l???yla takdim edilecek yepyeni anla?ma metninin milletin istemini temsil eden meclis mensuplar?n?n oluru ile ?ekillenece?ini alt?n? çizdi .

“Bu projenin temelinin en k?sa zamanda at?lmas?n? arzu ediyoruz.Haber kirlili?inin önüne geçmek vaziyetindeyiz “  diyen Ba?kan Özacar, belediyenin yapm?? meydana geldi?i imar tasar?s? tertip etmelerini ,  ödenen kamula?t?rma bedellerini, ön müsaade ve kullanma desturu a?amalar?n? meclis azalar?yla ayr?nt?lar?yla payla?t? .

Belediye Meclisinin Kas?m ay? toplant?s?n?n nihai oturumunu , Gelibolu’nun ikisi CHP’li , biri müstakil üç ?l Evrensel Meclis azasi de izledi .

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık