esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Gelibolu‘da Ne Yenir?

tara0011-custom

Gelibolu sebep Marmara denizine meydana i?tirak eden k?y?lar? gerekse Ege’ ye meydana i?tirak eden k?y?lar? sebebi ile Bal?k ve deniz mahsulleri kullan?m? taraf?ndan tek sürü mühimdir .

Çok say?daki Bal?k lokantas?nda,  günün her saati k?t?r bal?k ve deniz ürünlerini tadabilirsiniz.

Dilerseniz bal???n?z?,  bal?k lokantalar?na tek sürü yak?n meydana i?tirak eden bal?k pazar?ndan kendiniz tercih ederek alabilir lokantalar?m?zda pi?irtip Gelibolu’ nun e?siz manzaralar?n? seyrederek yiyebilirsiniz.

Gelibolu’ nun öbür tan?nm?? ki?i yiyece?i Tan?nm?? Peynir Helvas?’ d?r.Tuzsuz k?t?r peynirden yap?lm?? olan bu e?siz tatl? türk mal? milletin vazgeçilmezlerinden biri meydana geldi?i civar?, ilçemize i?tirak eden ziyaretçilerimizin tatmadan ve almadan ayr?lmad?klar? tek lezzettir.  Bilhassa  bal?k ziyafetinin arkas?ndan,  basit hazmedilmesi amaçl?  peynir helvas? yenilir.

Gelibolu yepyeni tek lezzeti de  “Gelibolu Mevlevi tatl?s?”  d?r.  Bu özel tatl? da farkl? tek lezzet olarak mühimdir .

Gelibolu’ da bal?k yeme,pi?irme ve gizleme kültürü tek sürü geli?mi?tir.  K?t?r bal?k mevsimine ve çe?idine yönelik sebep ananesel yollarla gerekse ça?da? yollarla pi?irilir. Bunun d??ar?s?nda Gelibolu’ da bal?k ve sardalya dendi?inde akla i?tirak eden öbür ehemmiyetli ö?e da bal?k konserveleridir. Dünyaca tan?nm?? ki?i ya?l? – tuzlu,  k?zl? sardalya benzeri çe?itleri ile tuzlu bal?k türk mal? milletin sofralar?n?n ba?? tac? turistler içinse farkl? tek lezzet ve hediyeliktir.  Palamut ve torik vakti yap?lm?? olan lakerdalar, uskumru ve kolyoz vakti limana dizilen s?ra s?ra çirozlar Gelibolu’ nun simgeleridir.

Gelibolu’ ya i?tirak eden  misafirler yöresel ismiyle hat?ralan  “Boklu kebab” ?n ismini duyduklar?nda belli bir süre ?a?k?nl??a u?rasalar da denizden ç?kt??? benzeri mangala at?lan sardalyalar?n tad?na bakt?klar?nda bu ?a?k?nl?k lezzetli tek keyfe dönü?mektedir.


Yukarı Çık