esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Google ve Site ?çeri?i

1 yıl önce
228 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

?çeri?imizi kaliteli yapan ?ey içerikte verilen bilgiler oldu?u kadar ziyaretçinin içeri?i pratik bir ?ekilde bulabilmesi ve içerikten h?zl? bir ?ekilde faydalanabilmesidir.

Güncel ve özgün içerik çok önemlidir.

?çeri?in yeni olmas? ve daha önce bir yerde yay?nlanmamas? kalite aç?s?ndan ilk s?rada gelen kriterdir. Bir yerden esinlenmek normal olsa da tamamen kendi bak?? aç?s?n?z da konuyu i?lemeniz içeri?inize de?er katar.

  • Tekrardan kaç?n?n.

Sitenizde daha önce yay?nlad???n?z içeri?i tekrar yay?nlamaktan kaç?n?n. Bir konunun popüler olmas? zaten onu arama sonuçlar?nda üst s?ralarda ç?karacakt?r. O içeri?i tekrar payla?man?z size ekstra bir yarar sa?lamayaca?? gibi Google’?n gözünden dü?menize neden olabilir.

  • Ziyaretçiler için içerik olu?turun

S?k yap?lan hatalardan bir di?eri arama motoru için içerik haz?rlamakt?r. Örne?in günümüzde çok popüler bir konu var ve ülkemizde çok s?k aran?yor. Sizin siteniz o konuyla ilgili de?ilse s?rf hit getirsin diye o konuya sitenizde yer vermeniz size k?sa vadede fayda getirecek ama uzun vadede sizi zarara u?ratacakt?r. Google bu tür sinsi davran??lar? sevmez. Bu yüzden sürekli Google için de?il ziyaretçileriniz yani sitenizin konusuyla alakal? ki?iler için içerik payla??n. Bunu yaparken Google’a yard?mc? olacak Seo düzenlemeleri yapman?z Google için yeterlidir.

Bu konuda yap?lan en büyük hatalardan biri içerikle alakas?z anahtar kelimelerdir. Popüler anahtar kelimeler ekleyerek arama motorunun dikkatini çekersiniz ama bu ziyaretçilerinizi k?zd?racakt?r. Popüler anahtar kelimelere sahip içeri?in hit getirmemesi veya gelen ki?inin hemen sayfadan ayr?lmas? arama motorunun dikkatini çekecek ve arama motoru içeri?i kalitesiz olarak fi?leyecektir.

Google’?n dikkat çekti?i di?er bir konu gizli metinler. Ço?u blog yazar? kullan?c?lar?n göremeyece?i ama arama motorlar?n?n fark edece?i anahtar kelimeleri siteye ya da içeri?e eklerler. Bu sayede ekstra hit kazanmaya çal???rlar. Arama motoru bunu fark ederse sizi sonuçlarda gerilere itebilir. Bu yüzden dikkatli olmak gereklidir.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık