esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

?çerik Yönetimi ve Seo

1 yıl önce
229 kez görüntülendi

?çerik Yönetimi ve Seo
seo

Seo için en önemli i?lemin ba??nda içerik gelmektedir. Özgün ve kaliteli içerik al?nacak 10 backlinkten çok daha k?ymetlidir. Öyle ki kalitesiz ve kullan?c?ya bilgi vermeyen bir içerik bütününe, 20 adet backlink dahi alsan?z de?eri arama motoru gözünde maalesef s?f?r olacakt?r. Kaliteli bilgi içeren, kullan?c?n?n arad??? materyali bulmas?n? sa?layan bir içerik, o ba?l??? k?ymetli hale getirecek ve bu devam?nda sitenin yap?s?na art? de?er katacakt?r.

Örneklemek gerekirse “anahtar boru” ile alakal? bir bilgiye ihtiyac?n?z var. Arama çubu?unda bu ikili kelimeyi yazd???n?zda önünüze gelen sitelerin içine girip en iyi bilgiyi sa?layan siteyi bulmak istersiniz. A?a?? do?ru kayd?kça ilk s?ralarda yakalayamad???n?z iyi içerik nedeniyle bir daha önünüze gelse bile o siteye girmek istemezsiniz. Belki de ileri gidip o siteyi ?ikayet dahi edebilirsiniz. Önceleri algoritmalar geli?im döneminde iken alakal? alakas?z hit gelsin diye etiketlere bo?ard?k yaz?y?. Kullan?c?  önüne gelen ilk sitenin içine girer ve yaz?n?n ba??ndan anlar hemen arad??? ?eyin o olmad???n?, normal olarak da derhal siteyi terk eder.

Bunu yapmak sitenin gelece?i için kötüdür. Zira pekte dikkat edilmeyen hemen ç?kma oran?n? artt?rm?? olursunuz. Sitenize gelip dakikalarca kalan 100 kullan?c?m? daha iyidir, yoksa 1000 ki?inin gelip saniyeler içinde terk etmesi mi? ??te içerik yönetimi e?er üst düzeyde olsa tercih edilen kaliteli içerik ile kullan?c?y? sayfalar aras? sürüklemeye ba?layacakt?n?z. Bu sayede web sitesini gezen kullan?c? belki de 30 dakikaya yak?n vakit geçirecek. Böylece site gerçekten k?ymetli siteler aras?na girecek k?sa zamanda tüm çevrelerce takip edilen bir site olacakt?r.

Seo için içerik yönetimi önemini san?r?m bir nebze olsun anlatabildim. Google dahil herkesin neden özgün ve kaliteli içerik talebi yapt???n?, i?leminizi arama motoru gözünde iyi görünmek için  de?il kullan?c?ya yönelik yapmam?z? gerektiren ba?l?ca istek buradan geçiyor. Seo uzman? arkada?lar?n belki bir ço?u içerik yönetimini mü?teriye b?rakmak zorunda kal?yorlar. Asl?nda tamamen kendi kontrollerin olmas?n? istememelerini ba?l?ca nedeni hem maliyet analizinde zarar? olmas? hem de gerçekten me?akkatli bir i? olmas?d?r.

Bir sitenin her gün güncellenmesi üzerine seo stratejisi olu?turan bir seo uzman?n?n haftada site içi en az 6 içerik girmesi, d?? ba?lant?lardan da her gün 1 adet almas? için olu?an içerik ihtiyac? nedeniyle bünyesinde çal??t?rd??? editör ihtiyac? oldukça fazla olacakt?r. Tabi birazda site sahibinden al?nan bedelle alakal? olarak basit bir hesap yap?l?rsa, ortalama 1.500 Tl maliyeti olan bir içerik editörü tek bir site için 26 günde 60 civar? üretim yapacakt?r. Bir içerik editörünün ayl?k maximum 300 kaliteli içerik üretti?ini dü?ünürsek site ba?? maaliyetini siz hesaplay?n. Hal böyle olunca ya d??ar?dan kalitesiz kontrolü zor içerik temin edilecek ya da iyi bir seo dan??man? olmas? nedeniyle ücretlendirmesini ona göre mü?terisine yans?tacakt?r.

Piyasada dü?ük ücretlendirme yapan seo arkada?lar?n bu konuyu göz ard? etmesi nedeniyle firmalar aras? fark? olu?maktad?r. Ancak unutulmamas? gereken yegane fiyatland?rma kriteri, istenilen kelimelerin zorluk derecesi de?il hizmet kalitesi ile do?ru orant?s?na bak?lmas? olmal?d?r.

Bir önceki yazımız olan Teknoloji Dünyas? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık