esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

?nfografikler Ve Seo

1 yıl önce
213 kez görüntülendi

?nfografikler Ve Seo
seo

Bu konuda ilk söylenmesi gereken infografik nedir olmal?d?r. Asl?nda blog okumaya sosyal medyay? takip etmeye ve çe?itli ara?t?rmalara çok zaman ay?r?yorsak mutlaka infografiklerle kar??la?m???zd?r.

?nfografik, anlatmak istedi?imizi bir görsel üzerinde çe?itli grafiklerle, oranlarla, rakamlarla anlatma biçimidir. Örne?in 2011 y?l?nda sosyal medya için bir sürü infografik yay?mlanm??t?r. Hangi sosyal medyan?n ne kadar kullan?c?s? var, bu sitelerde ne kadar vakit geçiriliyor, ziyaretçi e?ilimleri hangi yönde gibi konular? grafiklerle, yüzdelerle ve di?er rakamlarla anlatma biçimine infografik denir.

?nfografikler özellikle okumaya, pek zaman ay?rmak istemeyenler için harika bir çözümdür. Bir iki sayfada uzun uzun anlatabilece?iniz bir konuyu büyük bir görselde daha basit bir ?ekilde ve bir ç?rp?da bilgi al?nacak ?ekilde insanlara sunabilirsiniz. Bu yüzden çok popülerdir ve birçok insan infografiklere bay?l?r. Peki bu popüler bir bilgi aktarma biçimini neden blogumuzda kullanmayal?m. Bize seo konusunda iki ?ekilde yard?mc? olacakt?r. ?imdi bundan bahsedece?iz.

Maalesef internet kullan?c?lar?n?n büyük ço?unlu?u internette blog yaz?s? okumay? pek sevmiyor. Okumay? sevenlerin ço?u haberlerden ba?ka bir ?ey okumuyor. E?er ki?i Facebook, Twitter ve Google +’n?n sadece payla??m k?sm?yla ilgileniyorsa bu 3?ü hakk?nda yazd???n?z yaz?lar? onlara okutman?z ve bilgi vermeniz çok zor. Durum böyle olunca imdad?m?za infografikler yeti?iyor. Bu sosyal medya ile ilgili de de?il. Ara?t?rma yapt???n?z her ?ey hakk?nda infografik haz?rlanabilir. Bu aç?dan geni? dü?ünmek daha iyi olur. Blogunuzun konusu ne ise onun hakk?nda infografikler haz?rlayabilir ya da haz?rlanm?? yabanc? dilde yaz?lm?? infografikleri Türkçe’ye çevirebilirsiniz. ?nsanlar? kumaya ve blogunuzda kalmaya te?vik edebilirsiniz. Hitiniz artar ve sitede kalma süresi uzar. Bunun yan?nda siteniz e?lenceli hale gelir.

Di?er konu ise görsellerle ilgili. ?nfografi?in görsel yani resim fortmat?nda oldu?unu söyledik. Büyük bir resim dü?ünün 800×5000 piksel boyutunda bir görselle bilgiler veriliyor. Bu görseli kendi sitemize upload edip ve alt kodlar?yla birlikte gerekli isimleri do?ru ?ekilde düzenledi?imizde görsel hitten de çok kazanc?m?z olur. ?nfografikler e?er yapabiliyorsak her aç?dan bizim için faydal?d?r.

Son olarak payla?mas?n?n kolay oldu?unu da söylemeye gerek yok diye dü?ünüyoruz. Görseller sosyal a?larda çok kolay payla??l?r. Payla?t???m?zda blogumuza giden bir link ve basit bir anahtar kelime ekleriz. Hitlerimizi daha basit bir ?ekilde artt?rabiliriz.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık