esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

K?nal?-Tekirda?-Çanakkale-Bal?kesir Otoyolu’na ÇED’ten Onay!

1 yıl önce
488 kez görüntülendi

K?nal?-Tekirda?-Çanakkale-Bal?kesir Otoyolu’na ÇED’ten Onay!
seo

canakkaleyoldort

Çanakkale 1915 Köprüsü dahil olmak üzere olmak üzere ,K?nal?-Tekirda?-Çanakkale- Sava?tepe Otoyol projesi aç?s?ndan,ÇED pozitif karar? verildi?i ö?renildi   .

Karayollar? Evrensel Müdürlü?ü arac?l??? ile in?a edilmesi tasar?lanan K?nal? – Tekirda?-Çanakkale-Sava?tepe 1. ve 2.kesim otoban? projesi konusunda olarak Etraf ve ?ehircilik Bakanl???’na sunulan ÇED Raporu ?nceleme De?erlendirme Komisyonu arac?l??? ile incelendi ve de?erlendirildi.Etraf ve ?ehircilik Bakanl???’ndan uygulanan aç?klamada proje konusunda olarak ÇED Yönetmeli?inin 14 .maddesi uyar?nca    “Etrafsal Tesir De?erlendirmesi Pozitif “  karar? verildi?i belirtildi.
Toplam 324 ,415 km uzunlu?u sahip meydana gelen K?nal?-Tekirda?-Çanakkale – Bal?kesir Otoban? projesinin 1  .    kesimi ?stanbul Silivri’den Bal?kesir’e dek meydana gelen yollardan meydana geliyor.

2   .kesimi ise 1915 Çanakkale Bo?az Köprüsü ve ba?lant? yöntemlerini kaps?yor.Projenin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil olmak üzere olmak üzere Malkara Çanakkale kesimi aç?s?ndan ihale zaman? de ba?lad?.Yap -??let-Devret modeliyle ya?ama geçirilecek meydana gelen projenin bu kesimi 26 Ocak’ta ihaleye ç?k?yor   .

Çevre ve ?ehircilik Bakanl???’n?n sitesinde uygulanan duyuru ?öyle;
“   ÇANAKKALE ili ZIL   ,    GELIBOLU LAPSEKI   ,    YENICE   ,    ilcesi    -    mevkindeki KARAYOLLARI EVRENSEL MÜDÜRLÜ?Ü arac?l??? ile in?a edilmesi tasar?lanan KINALI   -   TEK?RDA?   -   ÇANAKKALE   -   SAVA?TEPE 1   .    VE 2   .    KES?M OTOBAN? projesi konusunda olarak Bakanl???m?za sunulan ÇED Raporu ?nceleme De?erlendirme Komisyonu arac?l??? ile incelenmi? ve de?erlendirilmi?tir   .

Proje konusunda olarak ÇED Yönetmeli?inin 14   . maddesi uyar?nca Bakanl???m?zca” Etrafsal Tesir De?erlendirmesi Pozitif “  Karar? verilmi? olup; ÇANAKKALE Valili?i   ( Etraf ve ?ehircilik ?l Müdürlü?ü)   arac?l??? ile karar?n halka ilan edilmesi gerekiyor.

Ek Olarak ,mevzubahis projeye ili?kin Son ÇED Raporu ve eklerinde anlat?lan hususlar ile 2872 say?labilir Etraf Yasan?na güvenerek yürürlü?e giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulmas?,mer’i mevzuat uyar?nca ilgili kurum/kurulu?lardan lüzumlu izinlerin al?nmas? ve ÇED Yönetmeli?i uyar?nca yat?r?m?n ba?lama,in?aat dönemine ili?kili olarak izleme raporlar?n?n Bakanl???m?za ,projede ifa edilecek Yönetmeli?e elbette de?i?ikliklerin de ÇANAKKALE Valiliklerine (Etraf ve ?ehircilik ?l Müdürlü?ü)  iletilmesi gerekiyor . ?lgililere ve kamuoyuna duyurulur .”

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık