esenyurt bcek ilalama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Kulak,Burun ve Bo?az

1 yıl önce
261 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Kulaklar

Kulaktaki organlar i?itme ve dengeden sorumludur. Kula??n blm -d?? kulak , orta kulak ve i kulak sesin i?lenmesi ve sinir gdsyle beyne iletilmesinde rol al?r. i?itme duyumuz beyne evremiz hakk?nda bilgi sa?lar ve dil arac???yla ileti?im kurmam?zda yard?mc? olur.

Nas?l Duyar?z

Kulakta duyulan sesler hava bas?nc? dalgalar? dizisi halindedir. D?? kulak t?pk? bir kulak borusu gibi hareket ederek sesi toplar ve kulak zar?na odaklayarak titremesine neden olur. Bu titre?imler daha sonra orta kula?a geer ve orada bulunan bir birine ba?l? kemik -eki, rs ve zengi kemi?i sesi ykselterek i kula?a iletir. Ses , oval pencere ad? verilen bir kav?aktan i kula?a geer ve uzmanla?m?? bir i?itme organ? olan , kulak salyangozuna , kokleaya do?ru ilerler. spiral koklea , ses dalgalar?n? sinir tepilerine dn?trr ve koklea sinirleri arac???yla beyne iletir

Dengemizi Nas?l Sa?lar?z ?

Denge duyumuz ayakta kalmak ve d?meden yryebilmek a?s?ndan nemlidir. i kulak vestibler ayg?tlar ad? verilen bir yap? ierir. Bu yap? , ba??n pozisyonunu ve hareket ynn tespit ederek dengenin sa?lanmas?na yard?mc? olur. Vestibler ayg?tlar yar?m dairesel kanallardan (bu kanallar ba??n dnmesiyle hareket ederler) ve vestiblden (ba??n pozisyonunu alg?lar) olu?ur. Ba??n pozisyonunu ve nas?l hareket etti?ini ?renen beyin, eklemler arac?l???yla ald??? vcudun di?er organlar?n?n pozisyonunu belirten bilgiyide kullan?r ve bylece kendini gerekti?i gibi ayarlar.

Burun
Burun solunum sisteminin bir paras?d?r ve ayr?ca koku almadan sorumludur. Burundaki al?c?lar kokular taraf?ndan uyar?l?r ve bu uyar?lar sinirsel tepkilerle beyine iletilir.

insan?n koku alma duyusu hayvanlar?n ki kadar keskin ve ayr?nt?l? de?ildir , ama yinede 10 000 kokuyu bir birinden ay?rt edebiliriz.

Koku alma duyumuz , tat alma duyumuzun da byk blmnde sorumludur. Dilimiz yaln?zca ald???m?z g?dalardaki tuz , ?eker , ek?i ve ac? tatlar? ve aromalar? tespit eder ve bu drt temel de?i?kene dayanarak yemeyi kolayla?t?r?r. Burnun g?dalar? tatmadaki rol , burnumuzun t?kal? oldu?unda daha a?k olarak ortaya ?kar , nk tat alma duyumuz zay?flar.

Burnun ii , soludu?umuz havay? ?s?tan ufak kan damarlar?yla doludur. Burnu kaplayan minik k?llar yabanc? cisimleri tutmaya yard?mc? olarak onlar?n akci?erlere girmesini engeller. Bir defada yaln?zca bir tek burun deli?inden soluk al?r?z ; soluk alma i?lemi s?ras?nda , burun ii derisinin giren ve ?kan havan?n kurutucu etkilerini dzeltebilmesi iin burun delikleri dn?ml olarak kapan?r.

Bo?az

Burnun ve bo?az?n aras?nda bir ba????kl?k sistemi doku halkas? bulunur ve enfeksiyonun akci?erlere gei?ini engellemesine yard?mc? olur. Waldeyer halkas? olarak bilinen ve dilin arkas?nda bulunan bu halka bademcikler , adenoitler ve lenf modllerinden olu?ur. soluk ve yemek borusu bo?azda (g?rtlak) birle?ir ve g?dalar , s?v?lar ve hava iinde geer. yutma an?nda epiglotit olarak bilinen k?k?rdak bir kapak hava yollar?n? kapat?r ve bylece al?nan g?dan?n solunum sistemine gei?ini engellenir

G?rtlak (ses kutusu) ses kutusu bir kapak gibi hareket eder , g?dalar? hava yolundan evirir . Ayr?ca konu?ma ve di?er seslerin retilmesinde rol oynar. G?rtlaktaki ses telleri , ses retmek iin titre?ir ve bu titre?imler anla??labilir konu?ma elementleri retimi iin dil ve dudaklarca dzenlenir

Bir önceki yazımız olan A?kta sat?lan yiyecekler hangi hastal??a neden olur ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık