esenyurt b÷cek ilašlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

MS Hastal???

1 y─▒l ├Ânce
349 kez g├Âr├╝nt├╝lendi

MS Hastal???
seo

VŘcut išerisindeki ba????kl?k sistemi zaman geštikše baz? nedenlerden dolay? bozulabilmektedir. Ba????kl?k sistemindeki normal i?leyi?in bozulmas?na neden olan fakt÷rler vŘcudun kanser ve mikroplar? kapmas?na ve onlara kar?? sava?amamas?na neden olmaktad?r.á MS hastal??? sinir sistemindeki myelin ad? verilen maddenin art?k eski i?levini yerine getirememesinden kaynaklanmaktad?r.

MS hastal???n?n belirtileri šok farkl? ?ekillerde ortaya š?kmaktad?r. Baz? insanlar?n kollar? ve bacaklar? uyu?uyorken, baz? insanlarda da yŘzde uyu?ma ?eklinde kendini g÷stermektedir. Zamanla g÷zlerde ya?anan g÷rme kayb? da MS hastal???n?n belirtileri aras?ndad?r. Kollar?n?z ve bacaklar?n?z uyu?tu?u išin zaman išerisinde yŘrŘme dengenizde de bozukluklar meydana gelebilir ve dengede duramayarak dŘ?ebilirsiniz. Ba?lad???n?z i?lere zaman išerisinde konsantre olma h?z?n?z da azalacakt?r. MS hastal???n?n tedavisi di?er hastal?klar gibi elbette mŘmkŘndŘr ancak hastal??a yakaland???n?z takdirde tam anlam?yla iyi olabilece?inizi s÷yleyemeyiz. Baz? d÷nemlerde de bu hastal?k hiš tedavi olmadan da ortadan kalkabilmektedir. MS hastal??? birinden bula??c? olarak size gešmez. Ayn? zamanda anne ve babada varsa da šocuklara bula?ma gibi bir riski yoktur. E?er bu hastal??a yakaland?ysan?z Akdeniz diyetini kullanman?z gerekmektedir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Payla┼č

Yorumlar

Hen├╝z yorum yap─▒lmam─▒┼č.

Yorum Yaz

´╗┐
Yukarı Çık