esenyurt bcek ilalama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Organik Hit Programlar? Ne Kadar Do?ru?

1 yıl önce
239 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Gnmzde internet site sahipleri sitelerini h?zl? bir ?ekilde geli?tirmek iin e?itli aralar kullanmaktalar. ?imdi bir ka rnek verip bu aralar?n, hit yard?mc?lar?n?n kullan?m?n?n ne kadar do?ru oldu?unu basit bir ?ekilde tart??maya al??aca??z.

En ba?tan sylenmesi gerekirse her yaz?m?zda da hat?rlatt???m?z gibi do?al olmayan hi bir ?ey do?ru de?il. Bunu her site sahibinin akl?n?n bir k?esine yazmas? ?art. Bu gerekle konuya bak?? a?m?z? tazeleyip ilk nce yararlar?ndan bahsedelim. ok fazla bir yarar? olaca??n? zannetmiyoruz. Bu bir gerek yarar? olsa da en fazla k?sa bir dnem iin yarar? oluyor. Akabinde kazand???m?z yapay hiti geri kaybediyoruz. Organik Hit Programlar?n?n sa?lad??? hitler kesinlikle ve kesinlikle arama motorunu kand?rmaya ynelik bir harekettir. Bu yzden k?sa vadede faydas? olsa da zamanla kazand???m?z de?eri mutlaka geri kaybederiz.

Bu tr programlar anahtar kelime stne al???r. Bu yzden belirledi?imiz anahtar kelimelerde st s?ralarda ?kabiliriz. Belirledi?imiz anahtar kelimelerde yapay bir mevki kazanabiliriz. Ama yine k?sa vadede fayda sa?layacak bir durumdur. K?sa sreli site aacaklar iin 1 y?l sreyle faydal? olabilir.

Sistem nas?l i?liyor?

Yapman?z gereken program?n belirledi?i bir s?n?ra ula?mak. Bu genellikle arama motorunda ilk 10 sayfada sitenin grnmesi ?eklinde oluyor. Burada nemli olan hangi kelimelerde ilk on sayfada grnd?mzdr. nk bu tr programlar?n al??ma prensibi anahtar kelime stnden ykselmektir. Anahtar kelimeyi yazars?n?z o anahtar kelime ile ?kan ierik linkini belirtildi?i gibi yazars?n?z ve ne kadar hit istedi?inizi belirtirsiniz. Akabinde gelen ki?inin ka dakika sitede kalmas? gerekti?ini de belirtip program? al??t?r?rs?n?z. Bildi?iniz gibi gelen ziyaretinin sitede ne kadar kald??? da nemli.

Bahsi geen programlar bize organik hit yani direk arama motorundan gelen bir t?klama kazand?r?r. Hatta dedi?imiz gibi gelen t?klaman?n ne kadar sitede kalaca??n? da belirler. Fakat siteye gelen ki?inin geldi?i sayfada uzun sre kalmas? hi bir ?ey yapmay?p ?kmas? da i?in do?all???n? bozan bir ?eydir. Bildi?iniz gibi siteye gelen ziyaretinin di?er ba?lant?lara t?klamas? bize ok daha kaliteli bir kazan getirir. Oysa bahsetti?imiz programlar bunu sa?layamaz.

Program?n zararlar?

En ba?ta da bahsetti?imiz gibi do?al olmayan hibir ?eyin bize faydas? yoktur. E?er ciddi manada site yneteceksek bu i?lere giri?menin anlam? yok. Sitenizdeki ierik kaliteli olmad?ktan sonra bu tr programlardan saatte 1000 hitte gelse ve hepsi 10 dk da dursa program? kullanmay? kesti?iniz zaman eski yerine dnece?inizi garanti edebiliriz. Hem kaliteli ierik girip hem de bu aralarla ieri?inizi desteklemekte bir seenektir. Fakat kaliteli ierik giren ki?ilerin bu tr sahte ?eylerle zaten zaman kaybetmesine gerek yoktur. Google do?al olmayan bu durumu fark etti?inde kal?c? zararlar grebilirsiniz. Google?n son zamanlarda yapt??? gncellemelerle tabir-i caizse terr estirdi?ini hepiniz biliyorsunuz. Bu yzden tamamen do?al olmal? ve kaliteli ierik girip do?ru ve profesyonel seo ile ilgilenmeliyiz.

Ayn? durum Alexa s?ralamas? iinde geerli. Treyen baz? aralar Alexa s?ralaman?z? d?rme vaadi vermektedir. Ba?ar?l? olduklar?na da ?ahit olduk fakat bu tr ?eylerle zaman kaybetmemenizi tavsiye ediyoruz. Zira Alexa ranklar?, backlinkleri ve s?ralamalar? bizim iin hi bir ?ey ifade etmiyor. nk gerek rakamlar? yans?tm?yor. Alexa s?ralamas?nda d?meniz iin ilk nce sitenize girenlerin Alexa Toolbar kullanmalar? gerekiyor. Bu da zaten ok az ziyaretinin size faydas? oldu?unu ve ?kan rakamlar?n hi bir ?ey ifade etmedi?ini gstermeye yetiyor. Son zamanlarda bilinli site yneticileri Alexa de?erlerini umursamayarak do?ru bir i? yap?yor diyebiliriz.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l al???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık