esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Profesyonel Yeni Site Sahipleri ve Seo

1 yıl önce
207 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

?lk önce yeni aç?lan bu sitelerin bizi hangi aç?lardan tehdit edece?ine karar vermeliyiz. Bu ?ekilde daha h?zl? ve do?ru çözümü bulabiliriz.
• Yeni sitelerde profesyonel seo yap?lm?? olabilir.
• Seo’ya büyük yat?r?m yap?lmasa bile aktif organik aramadan ya da reklamlardan bolca faydalan?l?yor olabilir.
• En kötüsü seo yap?lm?? ve çok önemli bir bütçe ile yap?lmaya devam ediliyor olabilir.
Yukarda sayd?klar?m?z kar??m?za ç?kabilecek en çetin rakiplerdir. Böyle bir rakibi seo aç?s?ndan geçmek zor olacakt?r.

Bizim uzun zamand?r yay?n yap?yor olmam?z en büyük avantaj?m?zd?r ama zamanla kaybolur. Seo’ya sürekli yat?r?m yapan yeni rakibimiz k?sa zamanda bizi geçebilir.

Peki ne yapmal?y?z?

Google‘? kand?rmaya çal??an yeni rakiplerimize önlem almaya çal??mak yanl?? olur zira o ?ekilde dü?ündü?ümüzde bizimde ayn? ?ekilde davranmam?z gerekir. Saklanm?? anahtar kelimeler, gereksiz backlinkler, çe?itli programlar, gayri ahlaki yollar vb. Bu ?ekilde davranamayaca??m?z için biz bildi?imiz yoldan gitmeliyiz. ?imdi ciddi rakiplerimiz için yani en kötüsü için dü?ünelim.

Anahtar kelimelerimizi de?i?tirebiliriz

Kategorimizle ilgili ama genel anahtar kelimelerden farkl? çe?itli kelimeler kullanabilir ve onlarda yükseliriz. Bu sayede ayn? anahtar kelimelerde bir nebze olsun yeni ama k?sa zamanda güçlenecek rakibimizin yat?r?mlar?n?n alt?nda ezilmemi? oluruz. Bunu yaparken kullanaca??m?z anahtar kelimelerin trafik sa?layan kelimelerden seçilmesi de önemlidir. Hit kayb? ve gelen hitin sitede kalmamas? bizi zaten rakibimiz olmasa da s?ralamadan dü?ürece?i için anahtar kelime seçimine özen göstermek ?art.

?çeri?imizi daha da güçlendirebiliriz

?çeri?imizin optimizasyonuna son derece önem verir çok daha kaliteli içerik için çal???r?z. Bunun için profsyonel destek alabiliriz. ?çeri?imizi her zaman güncel tutar?z. Kategorimizle ilgili çok önemli konular payla??r ziyaretçilere yard?mc? oluruz. Bu sayede isim yapar ve ak?lda da kal?r?z.

Bizde seo yat?r?m? yapabiliriz

Seoya önem veren bir siteyle mücadele etmenin en kolay yolu yine seoya önem vermektir ki di?er ?artlar s?f?rland???nda de?i?ebilen tek ?ey ald???m?z hizmetin kalitesidir. Bu biraz masrafl? olabilir. Profesyonel seo hizmetleri cidden önem verilmesi gereken bir i? oldu?undan masraflar? göz ard? etmek ?artt?r.

Cidden sanal ortamda var olmak ve kaliteli bir site yaratmak için seo ?artt?r. Bunu ürünlerimizin tan?t?m?n? yapt???m?z siteler aç?s?ndan dü?ündü?ümüzde masraflar?n oturup dü?ünülece?i bir ?ey olarak da görmüyoruz. Ürün tan?t?m? ve sat???n?n yap?ld??? sitelerimizin mutlaka profesyonel seo hizmeti alm?? ve al?yor olmas? ?artt?r.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık