esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

SEO Ve URL Yap?s?

1 yıl önce
227 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Arama motorlar? ve özellikle Google’?n çok titiz bir tav?r tak?nd??? URL yap?s? yine içeri?inizin üst s?ralarda ç?kmas?n? sa?layabilecek bir etkendir. En kötü ihtimal içeri?inizin daha h?zl? indekslenmesine katk? sa?layacakt?r.

Ço?u site baz? nedenlerden dolay? k?sa Url yap?s? kullan?r. Oysa p20 veya di?er anla??lmaz parametreler yerine sayfan?n ya da herhangibir yaz?n?n ba?l???n? kullansak hem ziyaretçi için hem de arama motorlar? için çok iyi olur.

URL’lerinizin yap?s?n? geli?tirin…
Özellikle WordPress tabanl? sitelerde bu kal?c? ba?lant?lar k?sm? ile çok basit bir ?ekilde yap?labilir. Kal?c? ba?lant?lar sekmesine geldi?inizde url yap?s?n? kendiniz belirleyebilece?iniz en alttaki seçene?i i?aretleyip bo?lu?a (postname) yaz?n?z. Bu ?ekilde WordPress’te içerik girerken sistem urlyi ba?l?ktan olu?turacakt?r. Bunun yan?nda WordPress gibi bir sistemde içeri?i girerken urlyi manuel ayarlama ?ans?n?zda vard?r.

Seoya Faydas? Nedir?
Anlamas? kolay url seçimi hem ziyaretçinin hem de arama motorlar?n?n i?ini kolayla?t?raca??ndan Seo‘ya büyük katk? sa?layacakt?r. Anla??l?r bir url yap?s? kullan?p arama sonuçlar?nda ç?kt???n?z? dü?ünün bir ziyaretçi karma??k bir urlye mi gider sizin ki gibi okuyabildi?i bir urlye mi siz karar verin.

Di?er bir faydas?, urllerin aynen k?sa tan?mlar gibi arama sonuçlar?nda göründü?ünü biliyorsunuzdur. Bunun yan?nda Google ilgili anahtar kelimeleri nas?l ba?l?k, k?sa tan?m gibi her yerde kal?n olarak gösteriyorsa urlde de ayn? ?ekilde kal?n gösterip ziyaretçinin dikkatini çekmeye çal??acakt?r. Bu özellikten sadece düzgün url yap?s? kullanan siteler faydalanabilecektir. Bunun da seo aç?s?ndan çok büyük faydas? vard?r.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık