esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Seo’da Rekabet Düzeyi

1 yıl önce
228 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Seo çal??malar? yapaca??m?z zaman de?inece?imiz ilk nokta anahtar kelimelerdir. Seo çal??mas?na ba?lamadan hangi anahtar kelimeleri kullanaca??m?z? belirlemek yap?lmas? gereken ilk ?eydir. Bu durumda dikkat etmemiz gereken iki nokta ortaya ç?kar. Son zamanlarda çok s?k hata yap?lan bu ayr?nt?lara de?inmekte fayda var.

Seo çal??mas? yaparken anahtar kelime belirleme a?amas?nda genel olarak anahtar kelimelerimizi popülerli?ine ve rekabet düzeyine göre belirleriz. Genel mant?k en az rekabeti olan ama en fazla popüler kelimeyi bulup kullanmakt?r. Ama her zaman bu kelimelerle sitemiz alakal? olamayabiliyor. Ya da çok gerekli bir kelimede ba?ar?y? elde etmemiz gerekebiliyor. Bu gibi zamanlarda bu genel mant?k ortadan kalk?yor.

Rakiplerimizi de?erlendirdik ve hangi anahtar kelimede ilk s?rada oldu?unu bulduk. Yeni Cep Telefonlar? anahtar kelimesinde rakibimizin ba?ar?l? oldu?unu gördük. Onun önüne geçmek istiyoruz. ?imdi anahtar kelimeleri de?erlendirelim;

Yeni Cep Telefonlar?

Anahtar kelimemiz genel bir anahtar kelime bu demek oluyor ki popülerli?i yüksek. Bununla birlikte bu kategoride yay?n yapan bloglar oran?nda rekabeti de yüksek. Tüm bunlar bu kelimede ba?ar?l? olmayaca??n?z anlam?na gelmiyor. Günümüzde seo öyle bir hal ald? ki rekabet ve popülaritenin önemi azald?. Burada dikkat edilmesi gereken rekabet düzeyidir. Kaliteli rekabet olan bir anahtar kelime ile kalitesiz bir rekabet olan anahtar kelime aras?nda seoda ba?ar? aç?s?ndan çok far vard?r.

Nokia Lumia 900

Basit bir ?ekilde aç?klayacak olursak sadece Nokia telefonlar?n? satan bir internet sitesinin Nokia Lumia 900 kelimesine yapt??? seo yat?r?m? do?al olarak profesyonel olacak ve rekabet düzeyi kaliteli olacakt?r. Nokia Lumia 900 anahtar kelimesinin rekabet düzeyi çok dü?ük diyelim. Bu kelimelere ciddi manada yat?r?m yapan bir siteyi rekabet düzeyi dü?ük olmas?na ra?men geçmeniz zor olacakt?r. Yine yukarda anlatt???m gibi genel ve rekabet düzeyi çok yüksek olan bir anahtar kelimede ise rekabet düzeyi kalitesiz oldu?u için kelimeye profesyonel anlamda kaliteli bir seo ile yat?r?m yap?lmad??? için siz bu kelimede rekabet düzeyine ra?men kolayca ba?ar?l? olabilirsiniz.

Sonuç olarak dü?ük rekabet düzeyi olan ciddi manada yat?r?m yap?lm?? bir kelimede ba?ar?l? olabilmek dü?ük rekabete ra?men çok zordur. Bu kaliteli rekabettir. Tam tersi bir durumda yüksek rekabet düzeyi olan ama genel bir kelimede ciddi manada bir yat?r?m yap?lmad?ysa rekabet düzeyinin yüksek olmas?na ra?men ba?ar? ?ans?n?z daha çoktur. Buda kalitesiz rekabettir. Bu durumlar? dikkate alarak anahtar kelimeleri seçmenizde fayda var.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık