esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Siteniz Mobil’e Uygun Mu?

1 yıl önce
200 kez görüntülendi

Siteniz Mobil’e Uygun Mu?
seo

Mobil internetin önemi her geçen gün art?yor. Çünkü mobil cihazlardan internete giren insanlar?n say?s? her geçen gün art?yor. Mobil cihaz sat??lar?na paralel olarak mobil internetin öneminin artmas? ile birlikte site sahiplerinin de siteleri için bir mobil versiyon yapmalar? zorunluluk haline geldi. Birçok profesyonel site mobil sürümlerini yay?nlamaya ba?lad? bile. Birkaç örnekle konuyu daha ayd?nl?k hale getirelim. Facebook ziyaretçilerinden yar?s?ndan fazlas? mobil cihazlar ile hesaplar?na ba?lan?yor. Yine Twitter baz? ülkelerde mobil cihazlardan daha çok ziyaretçi çekiyor.

Tüm bunlar gösteriyor ki sitemizin mobil versiyonu çok önemli ve mobil versiyonu da yay?nlamak için çoktan çal??malara ba?lamam?z gerekiyordu. Ne kadar erken ba?larsan?z o kadar iyi. Google’?n öncülü?ünde olu?turulan bir mobil site de?erlendirme arac? sayesinde sitenizin ?imdiki halinin ya da mobil halinin kalitesini ölçebilirsiniz. Gomo.com.tr sitesi sitelerinizin mobil cihazlardan nas?l göründü?ünü size gösteriyor ve neler yapman?z gerekti?i konusunda uyar?larda bulunuyor. Sitenizi de?erlendiren sistem size çok önemli bilgiler sa?layacakt?r.

 

Google’?n öncülü?ünde ba?lat?lan gomo projesiyle sitenizi mobil cihazlara uygun hale getirme konusunda önemli öneriler alacaks?n?z. Sitenizin mobil versiyonunu yapt?n?z ama sitenizin gerçekten nas?l çal??t??? ile fikriniz yoksa gomo size yard?mc? olacakt?r. Özellikle i?letmelerin sitelerinin mobil versiyonunun bulunmas? gerekti?i konusunda herkes hemfikirdir. Mü?terilerine en iyi hizmeti vermek için her türlü ileti?im imkân?na sahip olmas? gereken i?letmelerin sitelerinin mobil versiyonlar? için bir Google projesi olan Gomo.com.tr’ye bir u?ramalar? çok ak?ll?ca olacakt?r.

Sistem nas?l çal???yor?

Gomo.com.tr adresinde bulunan gomo metre sayesinde sitenizin kolayca de?erlendirmesini yapabileceksiniz.  Gomo metreye girdi?inizde sistem sizden internet sitenizin adresini istiyor ve sitenizi mobil versiyonda görüntülüyor. Bu biraz zaman alabiliyor. Biraz bekleyin ve sitenizin nas?l göründü?üne bak?n. Size bir resim olarak gösterilen siteniz ile ilgili size basit bir kaç soru soruluyor. Bu sorulara bildikleriniz ile de?il yanda gördü?ünüz sitenizin resmi üzerinden cevap verin. Sorulara do?ru cevap vermeniz sitenizin mobil versiyonunun gelece?i aç?s?ndan iyi olacakt?r. Sistem sorulan sorulara verdi?iniz cevaplarla son a?amada yapt??? sayfa yüklenme h?z? testini birle?tirip size 6 puan üzerinden bir de?erlendirme sunuyor. Bu de?erlendirme sonucuyla birlikte size basit aç?klama ve tavsiyelerde bulunuyor. Bu arac? ve de?erlendirmelerini kullanarak sitenizin mobil versiyonunu arama motorlar?na uygun hale getirmek mümkün. Mutlaka denemelisiniz.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık