esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Sonbaharda hastal?klardan korunmak için neler yapmal?y?z

1 yıl önce
223 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

SONBAHARDA HASTALIKLARDAN KORUNMAK ?Ç?N NELER YAPMALIYIZ

Sonbaharda hastal?klara dikkat. Özellikle viral enfeksiyona ba?l? geli?en kabakulak, su çiçe?i ve grip gibi hastal?klara kar?? daha dikkatli olmak gerekiyor. Hastal?klar?n  önlenmesinde hava ko?ullar?na uygun giyinme, temiz ortamlarda bulunman?n yan? s?ra C vitamini içeren g?dalara a??rl?k verilmesi de önem ta??r Sonbahar aylar?nda özellikle domates ve maydanoz gibi sebzelerin C vitamini için en iyi kaynak oldu?una dikkat çekiliyor .

Sonbahar?n  gelmesiyle ortaya ç?kan gece gündüz aras?ndaki s?cakl?k fark? ile kalabal?k ortamlar?n çok say?da hastal??? beraberinde getiriyor.  Bu mevsimde viral enfeksiyona ba?l? geli?en kabakulak, su çiçe?i, grip, üst solunum yolu rahats?zl?klar? gibi hastal?klar?n çocuk ya?ta daha çok görülmektedir.: “Okullar?n aç?lmas? hastal?klar?n yayg?nla?mas?nda büyük risk olu?turuyor. Çünkü, kalabal??? seven ve çok kolay bula?an viral enfeksiyonlu hastal?klar, henüz vücut direnci tam olu?mam?? çocuklar? hemen etkisi alt?na alabiliyor. Ayr?ca, so?uklarla birlikte kahvehanelerin dolmas? da hastal?klar?n bula?mas?nda önemli bir etken. Bu yüzden, toplu bulunan yerlerin havas?n?n sürekli de?i?tirilmesi ve temiz tutulmas? gerekiyor.  Is? fark?ndan ortaya ç?kan romatizmal hastal?klar?n da bu mevsimde çok fazla görülmektedir.  Sonbahar, tam bir hastal?k mevsimidir

VÜCUT D?RENC? ?Ç?N UYGUN BESLENME

Sonbaharda yayg?nla?an özellikle viral enfeksiyonlu hastal?klar?n önlenmesinde hava ko?ullar?na uygun giyinme, temiz ortamlarda bulunman?n yan? s?ra beslenmeye de dikkat edilmesi gerekmektedir. Hastal?klara kar?? en iyi savunma güçlü vücut direncidir . Bu nedenle sonbahar aylar?nda C vitamini içeren g?dalara a??rl?k verilmesi gerekir , Sonbahar aylar?nda domates biber kivi ve maydanoz gibi sebze ve meyveler , C vitamini için en iyi kaynakt?r

Bir önceki yazımız olan Aç?kta sat?lan yiyecekler hangi hastal??a neden olur ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık