esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Sosyal Medya Profillerinde Seo’nun önemi

1 yıl önce
273 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Son zamanlarda günlük hayat?m?zda oldukça kulland???m?z sosyal a?lar her yönden bizim için önemli olmaya ba?lad?. Art?k insanlar blog tarz?nda sosyal a?lar olu?turuyor ve fikirlerini oradan bildiriyor. Örne?in bir Facebook sayfas? aç?p oradan çe?itli payla??mlar yap?yor. Yaz?lar?n? oraya yaz?yor veya resimlerini oraya yüklüyor. Bir blog kadar etkili olur mu ya da bir blogtan daha m? etkili olur oras? tart???l?r. Ama bunu yapan insanlar var. Ayn? ?ey Google Plus içinde geçerli. ?nsanlar blog tarz?nda bir sayfa aç?p fikirlerlerini oradan yaymaya ba?lad?lar. Bu durum zamanla ço?alan örneklere sahip olacakt?r. Örnekler ço?ald?kça önemi artacakt?r. Bu yüzden t?pk? bloglar gibi bu tür sosyal medya sayfalar?n?n da seo aç?s?ndan desteklenmesinin gereklili?inden bahsedece?iz.

Son zamanlarda web sayfalar?n? geli?tirmek için ba?vurdu?umuz en popüler yöntemlerden biri sosyal medya. O halde güçlü bir blog için sosyal medyada bir profil gerekliyse bunu kolayla?t?rmak için o sosyal profilinde güçlü bir seo ile desteklenmesi, arama motorlar? için optimize edilmesi ?artt?r.

Google 2011’in ba?lar?ndan beri sosyal a?lardaki payla??m ve yorumlar? da arama sonuçlar?na dahil etti?ini vurguluyor. ?lk ba?larda Twitter bu tip aramalarda çok popüler bir siteydi. Fakat Google Plus’?n popülerlik ihtiyac? ile birlikte Google’?n öncelikleri de?i?ince Twitter geri plana itildi. Tabi di?er sosyal sitelerde öyle Art?k ilgili aramalar?m?za Google Plus payla??mlar?n? ya da ilgili profilleri arama sonuçlar?m?zda görebilece?iz. Bu durumda ilk akl?m?za gelen elbette güçlü bir blo?u güçlü bir sayfa ile destekleyip hem link in?as? yapmak hem de gelen hiti artt?rmak olacakt?r.

Güçlü bir sayfa için Google Plus’? örnek al?p sayfam?z? nas?l güçlendiririz ve arama sonuçlar?nda Google Plus sayfam?z? nas?l görünür hale getiririz bunu anlatmaya çal??aca??z. Google Plus’tan yola ç?kmam?z?n tek nedeni Google’?n en büyük arama motoru olmas?d?r.

?lk yapmam?z gereken ?ey Google Plus sayfam?z? optimize etmektir. T?pk? bir blog gibi onunda arama sonuçlar?nda ç?kmas? için optimize edilmesi gerekir.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık