esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

"Adana’daki patlamay? siyasiler ve STK’lar k?nad?" ile Etiketlenen Konular

1 yıl önce

Adana'da belediye ba?kanlar?, siyasi parti ve sivil toplum kurulu?u temsilcileri, Valilik otopark? önündeki patlamay? yay?mlad?klar? mesajlarla k?nad?. Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Hüseyin Sözlü, yapt??? yaz?l? aç?klamada, terörü lanetledi?ini belirterek, Türkiye’yi bölmeye, milleti y?ld?rmaya yönelik eylemler yapan terör örgütlerinin amaçlar?na ula?mas?n?n mümkün olmad???n? belirtti. "Hain terör sald?r?s? hepimizi derinden üzdü" Sözlü, terörle, insanl?k d??? eylemlerle Türkiye Cumhuriyeti’ni zay?flataca??n? zannedenlerin büyük yan?lg? içinde olduklar?n?n fark?na...


Yukarı Çık