esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

"JAVASCR?PT 301 yönlendirmesi" ile Etiketlenen Konular

1 yıl önce

301 yönlendirmesi tabir-i caizse ola?an üstü durumlarda yap?lmas? gereken bir yönlendirme yöntemidir. Örne?in sitemizin alan ad?n?n de?i?mesi gerekti?i zaman mesela sürekli kulland???n?z alanadi.com sitesine bugün eri?emiyorsunuz. Google’da ç?km?yor. Ne oldu?u belli de?il ve siteden eser kalmam??. ??te bu duruma dü?memek için 301 yönlendirmesi yapman?z gerekmektedir.301 yönlendirmeleri sayesinde ziyaretçi kay?plar? en alt seviyelere indirilmektedir. Arama motorlar? taramalar?n? sürekli peeperehm.legsq.uk2.gsr.awhoer.net ?eklinde tararken alan ad?n?...


Yukarı Çık