esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Tercümede Kalite, Güven ve Uygun Fiyat

1 yıl önce
410 kez görüntülendi

Tercümede Kalite, Güven ve Uygun Fiyat
seo

Tercüme hizmetlerimizi sunarken sadece tek bir alana yönelik ba?ar? hedeflemiyoruz. Her aç?dan mükemmelli?in pe?inden ko?arak mü?terilerimiz tercüme konular?ndaki tüm ihtiyaçlar?na tam destek sunabilmek için çal??malar?m?z? sürdürmekteyiz.

Cem tercüme bürosu olarak, ihtiyaç halinde sesli olarak ortamda ve an?nda ya da yaz?l? olarak kaynak metinden tercüme hizmetlerini sa?lamaktay?z. Temel olarak verdi?imiz hizmet yaz?l? ve sözlü tercüme olarak ifade edilse de asl?nda bu kadar yüzeysel de?ildir. Bizlerden sat?n alm?? oldu?unuz hizmetin içeri?ine göre birçok ek paketler de sizlere sunulmaktad?r.

Her Hizmete Tabi Maddeler

Gizlilik politikas?, taahhüt edilen tarihe uyma, hatas?z hizmet sunma gibi hizmetlerimiz kesinlikle ek paket olarak de?erlendirilemez. Saym?? oldu?umuz bu hizmetler sizlere her i? talebinizde sunulur. Zaten hangi tercüme bürosu ile çal???rsan?z çal???n bu maddelerin, sunulan hizmetlerin aras?nda hiçbir ekstra bedel ödemeden yer almas?n? muhakkak istemelisiniz.

Kolay Tercüme

Cem tercüme ile art?k tercüme yapt?rmak çok kolay. Örne?in yaz?l? tercümeyi ele alal?m. Sadece 5 ad?mda tercümeniz eksiksiz ve hatas?z olarak haz?r ve size sunulmu? olur.

  1. A?ama: Tercüme yapt?rmak istedi?iniz metni istedi?iniz yöntemler ile (whatsapp da dahil) bizlere ula?t?r?rs?n?z.
  2. A?ama: Bizler metni inceler ve içeri?ine uygun olarak sizlere fiyat teklifimizi ve teslimat süremizi sunar?z.
  3. A?ama: Size sunulan fiyat teklifini uygun bulursan?z onay?n?z? bize iletirsiniz.
  4. A?ama: Sizlere bildirece?imiz hesaba onaylad???n?z ücreti yat?r?rs?n?z.
  5. A?ama: Teklifte belirtti?imiz günde ve ?ekilde çeviriniz haz?r olup, kargo ?irketiyle ya da kuryemizle sizlerin taleplerinize göre sizlere teslim edilir.

Cem çeviri bürosu ile çal??man?z bu kadar kolay ve güvenlidir.

Tercüme Fiyatlar? Hakk?nda

Tabi oldu?umuz 492 Say?l? Harçlar Kanununda yer ald??? üzere,

  • 1 sayfa 20 sat?rd?r ve bo?luksuz olarak say?lan 1000 karakter üzerinden ücretlendirme yap?l?r.
  • Fiyatland?rma i?lemi yap?l?rken as?l belge de?il, çevirisi üzerinden hesaplan?r.

Firmam?z?n fiyat politikas? hakk?ndaki di?er bilmeniz gerekenler ise,

  • Normal mesai saatlerimiz 08.00 ile 18.00 aras?d?r. Bu saatlerin d???nda kalan tercüme i?lemlerinize %80’e varan fiyat art??? uygulanmaktad?r.
  • Noter ve konsolosluk gibi tasdikli tercümelerde, tasdik ücreti mü?teriye aittir.

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Casus Telefon Uygulamalar? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık