esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Web Sitemizin Google’ dan Cezal? oldu?unu nas?l anlar?z?

1 yıl önce
177 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Geçmi?te Google size güncellemeler için neler olup bitti?ini hemen söylerdi, ama bu sefer de?il.
En az 2 hafta içinde 5 güncelle?tirme söylentileri büyük panik yaratt?. Ve ço?u webmaster aras?ndaki korku – kendilerinin kurdu?u ekibi bir Spam uzman? haline getirdi.
Tüm karga?alar güncellemeler neden olmu?tur? Yani nereden ba?layaca??n?z?, nas?l bilmek içindir?

Penalt? belirlenmesi

Sitenizin bir güncellemeden sonra bir Google cezas? ile vuruldu?undan ?üpheleniyorsan?z o zaman sitenizi hangi algoritma de?i?ikli?inin ald???n? tan?mlamak gerekir.
E?er detayl? analiz ve kurtarma eylemi plan? olu?turursak sitenizin hangi cezadan dolay? tokat yedi?ini anlamak daha kolay olur.
Ne yaz?k ki webmasterlar bu a?amada bir sürü varsay?mlar yaparak ve asl?nda zarars?z olan ?eyi de?i?tirip durumu çok daha kotu hale sokarlar.
Do?ru olan ?ey hangi cezadan te?hisini bulup sitenizi kurtarmak için esast?r.

Nereden ba?lamal?

Yapman?z gereken ilk ?ey, s?ralama / trafikte dü?ü?ün yeni Google algoritmas? güncellemeleri ile ili?kili olup olmad???n? görmektir.

SEOmoz De?i?imleri takipte en faydal? bilgi kayna??
SEOmoz bu konuda en faydal? site, önemli tüm güncelle?tirmeleri listeler halinde ve güncellemeler hakk?nda baz? ek bilgilerde beraberinde sunar.

Bu sayfa oldukça düzenli olarak güncellenen ve her zaman güzel bir referans noktas?d?r.
E?er SERPS garip hareketleri görüyorsak ve bu sayfa güncellenmekten de?ilse, o zaman bir göz atmam?z laz?m.
Mozcast hava baz?nda s?ralamada türbülans? (hava burgac?) temsil eden harika bir araçt?r.

Chartelligence
Chartelligence Google Analitik veya Quantcast için, grafikleri üzerine veri bindirmek için izin veren bir Google Chrome uzant?s?d?r.
Google Panda, Penguen ve di?er algoritmik güncelle?tirmeleri içerir, çe?itli bilgiler görüntülemeyi seçme olana??n?z vard?r.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık